Disclaimer

Tekenburo Gerritsen B.V.  heeft de informatie op deze website met grootste zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het mogelijk zijn dat de informatie gedateerd of onjuist is.Tekenburo Gerritsen B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Op foto’s, illustraties en grafische vormgeving van deze website berusten auteursrechten. De foto’s, illustraties en vormgeving mogen daarom zonder toestemming vanTekenburo Gerritsen B.V. niet gereproduceerd worden.

© 2016 Tekenburo Gerritsen B.V., Vaassen